Privacy Policy

Openhaardhoutweb.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine textbestandjes welke (tijdelijk) op uw computer worden geplaatst.
Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u onze webshop bezoekt. Bovendien helpen deze cookies ons inzien hoe u onze webshop gebruikt. Tevens gebruiken we de cookies ook voor marketingdoeleinden.

U bent niet verplicht om de cookies ingeschakeld te laten, u kunt deze uitschakelen. Houdt er wel rekening mee dat onze webshop dan niet optimaal werkt.

Openhaardhoutweb sessie

Doel
Tijdelijk informatie van uw sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw ingevult te worden als een pagina herlaadt.

Eigenschappen
Dit cookie komt van Openhaardhoutweb.nl en wordt na de sessie verwijderd.
Naam
frontend_cid
Delen
Er wordt geen informatie met derden gedeeld.

Producten vergelijken

Doel
Dit cookie wordt gebruikt wanneer producten met elkaar worden vergeleken. Zonder dit cookie is dit niet mogelijk.

Eigenschappen
Dit cookie komt van Openhaardhoutweb.nl en wordt na de sessie verwijderd.
Naam
frontend
Delen
Er wordt geen informatie met derden gedeeld.

Cookie melding

Doel
Dit cookie wordt gebruikt om te onthouden of u de cookiemelding wel of niet gesloten heeft. Zonder dit wordt de cookiemelding op iedere pagina opnieuw getoond.

Eigenschappen
Dit cookie komt van Openhaardhoutweb.nl en wordt na de sessie verwijderd.
Naam
cookieBar
Delen
Er wordt geen informatie met derden gedeeld.

Google Analytics

Doel
Met Google Analytics wordt gemeten hoe u de webshop gebruikt en hoe u ons gevonden hebt. Dit gebruiken we om onze webshop te verbeteren.

Eigenschappen
Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Naam
_ga, _gid, _gat
Delen
Google deelt geen anonieme data met derden.

Openhaardhoutweb respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming, zal Openhaardhoutweb uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petervdmark@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Adviesbureau Peter van der Mark verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Adviesbureau Peter van der Mark analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Adviesbureau Peter van der Mark verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Adviesbureau Peter van der Mark neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adviesbureau Peter van der Mark) tussen zit.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petervdmark@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adviesbureau Peter van der Mark wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Adviesbureau Peter van der Mark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via petervdmark@gmail.com. Adviesbureau Peter van der Mark heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.