Retourvoorwaarden

1.Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 14 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Openhaardhoutweb. De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel.

2.Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Openhaardhoutweb. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Openhaardhoutweb zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien Openhaardhoutweb de retourzending dient te verzorgen, zal Openhaardhoutweb koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.

3.Voorwaarde voor retourzending a. de goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn b. de goederen dienen ongebruikt te zijn c. de goederen dienen schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen d. de goederen dienen geadresseerd te zijn aan het door Openhaardhoutweb opgegeven retouradres

4.Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 30 dagen geretourneerd worden aan de koper.

Adres Retourzendingen:

Openhaardhoutweb Economiestraat 25 6433 KC Hoensbroek